Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

W razie awarii

Kontakt w wypadku braku zasilania w ciepło lub ciepłą wodę.

Pogotowie Ciepłownicze - telefony

  • 993 /stacjonarny*)
  • 86 215 28 26 /mobilny

Telefony funkcjonują:

  • w sezonie grzewczym - całodobowo
  • poza sezonem grzewczym - w godz. 700 - 1500 również w soboty niedziele i święta

*) w przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i/lub nie odbierają telefonu mobilnego ( np. brak zasięgu) prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce oraz przekazanie zgłoszenia Dyspozytorowi Cieplowni Miejskiej na telefony:

  • 86 216 50 73 /stacjonarny
  • 86 216 33 39 /mobilny

W przypadku awarii, które wystapią poza sezonem grzewczym w godz. 1500 - 2000 zgłoszenia prosimy kierować do Dyżurnego Pogotowia Ciepłowniczego  na telefony:

  • 86 215 28 28 /stacjonarny
  • 86 215 28 26 /mobilny

W przypadku awarii, które wystapią poza sezonem grzewczym w godz. 2000 - 700 zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytora Cieplowni Miejskiej  na telefony:

  • 86 216 50 73 /stacjonarny
  • 86 216 33 39 /mobilny

 

W zależności od rangi zgłaszanego problemu Dyspozytor przekaże informację odpowiednim służbom, włączając w to przedstawicieli Kierownictwa i Zarządu Spółki. 

Prosimy o nieingerowanie w układy sterowania węzłów cieplnych do czasu przybycia słuzb technicznych MPEC. Nieprofesjonalne próby ingerencji w automatyke węzła w znaczący sposób utrudniają diagnostykę usterki i w efekcie prowadzą do wydłużenia czasu naprawy niesprawnego urządzenia.