Loading color scheme

Dostawa rur i elementów preizolowanych oraz przebudowa odcinka sieci cieplnej magistralnej wysokich parametrów 2xDN500/710 od istniejącej komory w pkt. A do istniejącej sieci preizolowanej w pkt. B przy ul. Spokojnej w Łomży. Zadanie VII etap II.