Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wynajem powierzchni

Oferujemy na wynajem powierzchnię ok. 205 mw budynku położonym w sasiedztwie Ciepłowni Miejskiej oraz graniczącym z podstrefą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budynek docieplony, wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Dwa niezależne wejścia do wynajmowanych pomieszczeń.

Adres obiektu: 18-400 Łomża, ul. Ciepła 14

Kontakt tel. 86 216 58 76

wynajem bud dr 2016 03 09 01

 

001003004005007