Wytwarzanie - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Infrastruktura

Wytwarzanie energii cieplnej

Źródłem ciepła dostarczającym czynnik grzewczy do sieci w postaci gorącej wody jest Ciepłownia Miejska. Zlokalizowana  jest ona przy ulicy Ciepłej 16 ( poprzednio ul.Wojska Polskiego 169) i wyposażona w pięć kotłów wodnych wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny (miał węglowy). Łączna moc zainstalowana wynosi 155 MW.

 W ciepłowni zainstalowane są kotły wodne w tym 3 kotły WR 25, 1 kocioł WRp-46 (K-4) zmodernizowany na przełomie lat 2006/2007 na kocioł WRm-38 z paleniskiem warstwowym, o mocy max. 38 MW oraz 1 kocioł WRp 46 zmodernizowany na przełomie lat 2014/2015 na kocioł WRm-30.

Dane ogólne zainstalowanych kotłów w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ulicy Ciepłej 16.

 

L.p.

 

Typ kotła

Moc znam. kotłów

[ MW ]

 

Rok budowy

 

Rok uruchomienia

 

Rok modernizacji

Moc max trwała

po modern.

[ MW ]

Sprawność

po modern.

[%]

 

Rodzaj paliwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

WR 25 (K-1)

29

1978

1980

1996

30

82

węgiel kamienny

2.

WR 25 (K-2)

29

1977

1981

1994

29

83

węgiel kamienny

3.

WR 25 (K-3)

29

1981

1983

1998

32

82

węgiel kamienny

4.

WRp 46/WRm -38 (K-4)

46

1988

1990

2006/2007

38

85,4

węgiel kamienny

5.

WRp 46 (K-5)

46

1988

1999

2014/2015

30

84

węgiel kamienny