Zalety - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przyjazne ciepło z MPEC

Komfort

 1. Indywidualne dostosowanie parametrów pracy węzłów do potrzeb i wymagań każdego z odbiorców.
 2. Bezobsługowa, cicha praca urządzeń.
 3. Dyskretny odczyt liczników.
 4. Ciepło z MPEC to łatwość i czystość eksploatacyjna (bez popiołu, dymu, bez konieczności sprowadzania i magazynowania paliwa, bez dodatkowych kosztów związanych z konserwacją i serwisowaniem urządzeń).

Niezawodność

 1. Korzystanie z ciepła zawsze gdy jest potrzebne i tylko wtedy gdy jest potrzebne.
 2. Zbędna jest wiedza o tym jak działają poszczególne urządzenia czy układy w węźle cieplnym,
 3. Stałe i nieprzerwane działanie systemu ciepłowniczego jest nadzorowane w każdym czasie przez właściwe służby MPEC.
 4. MPEC to duża stabilna firma, dbająca o ciągłość dostaw ciepła i serwis sieci ciepłowniczych. Dzięki temu, a także nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu automatyki możliwe jest korzystanie z ciepła sieciowego przez cały rok. Decyzję o tym podejmują wyłącznie klienci MPEC.

Nowoczesność

 1. Praca Ciepłowni Miejskiej jest na bieżąco kontrolowana systemem komputerowym.
 2. Praca węzłów cieplnych znajduje się pod stałą kontrolą systemu monitoringu, który śledzi i rejestruje parametry poszczególnych urządzeń. Zmiana temperatury zewnętrznej automatycznie przekłada się na zmianę parametrów pracy węzła. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków klimatycznych w ogrzewanych pomieszczeniach i minimalizacja kosztów ogrzewania.
 3. System telemetrii i łączność radiowa narzędziami skutecznej i szybkiej reakcji na zmiany pracy systemu ciepłowniczego.
 4. Sieci cieplne w ponad 70% wykonane w technologii rur preizolowanych minimalizują straty ciepła na przesyle.

Ekologia

 1. Skład spalin powstających w procesie spalania paliwa monitorowany jest za pomocą systemu ciągłego pomiaru emisji spalin.
 2. Urządzenia odpylające o wysokiej sprawności w układach dwu i trój – stopniowych.
 3. Ciepłownia MPEC zlokalizowana jest na obrzeżu miasta przez co nie zanieczyszcza powietrza na najbardziej zaludnionych osiedlach mieszkaniowych,
 4. Komin ciepłowni MPEC ma 150 m wysokości. Takie rozwiązanie jest znacznie „zdrowsze” niż tysiące kominów na dachach miejskich domów.

 

Oszczędność

 1. Dwukrotnie niższe koszty niż przy ogrzewaniu olejowym.
 2. Oszczędność powierzchni użytkowej – dla domu jednorodzinnego to dodatkowe ok. 6 m2 powierzchni.
 3. Optymalizacja parametrów ogrzewania dzięki automatyce pogodowej i regulacji termostatycznej. Ciepło dostarczane jest zawsze gdy na zewnątrz jest chłodniej, a w cieplejsze dni tylko wtedy gdy jest to potrzebne.
 4. Ceny ciepła charakteryzują się dużą przewidywalnością. Taryfy dla ciepła zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Na zmianę cen nie mają wpływu kursy walut ani sytuacja polityczna. Największy wpływ na cenę ciepła z MPEC mają koszty miału węglowego.

Bezpieczeństwo

 1. Brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem czy wybuchem.
 2. Pogotowie ciepłownicze – 24 godz. / dobę.
 3. Bez ryzyka. Bezpieczeństwo na co dzień.