Promocja - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Promocja projektów unijnych

DSC 0028

11 kwietnia 2013 r. podczas studyjnej wizyty przedstawiciwli Duńskiej Izb Ciepłowniczej i przedsiębiorstw duńskich związanych z branżą budowlaną zaprezentowano gosciom szczegółowo projekt pn."Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenia miasta Łomża" Omówiono zagadnienia techniczne, technologiczne, organizacyjne i finansowe projektu. Zapoznano z szacowanymi oszczednosciami zwiazanymi z redukcja strat na przesyle.