Promocja projektów unijnych

DSC 0028

11 kwietnia 2013 r. podczas studyjnej wizyty przedstawiciwli Duńskiej Izb Ciepłowniczej i przedsiębiorstw duńskich związanych z branżą budowlaną zaprezentowano gosciom szczegółowo projekt pn."Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenia miasta Łomża" Omówiono zagadnienia techniczne, technologiczne, organizacyjne i finansowe projektu. Zapoznano z szacowanymi oszczednosciami zwiazanymi z redukcja strat na przesyle.