Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Wykonanie prac pomiarowych w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16

TEIR/ZC/14/18

SIWZ TEIR-ZC-14-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
- -

-

Wykonanie robót budowlano - remontowych w obiektach Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

TEIR/PU/10/18

Ogłoszenie TEIR/PU/10/2018

SIWZ TEIR/PU/10/18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-

- -

brak ofert

Badanie połączeń spawanych rur preizolowanych sieci cieplnych, za pomocą badań radiograficznych, planowanych do wybudowania na terenie miasta Łomża w roku bieżącym

TEIR/ZC/11/18

SIWZ TEIR-ZC-11-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
20.04.2018 ZC-11-18R

-

Dostawa rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów sieci cieplnych.

TEIR/PU/08/18

Ogłoszenie TEIR/PU/08/2018

SIWZ TEIR/PU/08/18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-

29.03.2018 PU-08-18R

-