Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Dostawa urządzeń i podzespołów do modernizacji węzłów cieplnych w ramach wdrażania systemu telemetrii.

TEIR/PU/23/17

SIWZ TEIR-PU-23-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie 1

Załącznik do wyjaśnienia 1

16.10.2017r PU/23/17R

-

Wykonanie robót budowlano - remontowych w Budynku Głównym Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

TEIR/PU/22/17

SIWZ TEIR-PU-22-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-

-

-

postępowanie unieważnione z

uwagi na brak złożonych ofert 

Wykonanie badania sprawozdania finasowego przez biegłego rewidenta za rok 2017 i 2018.

TEIR/ZC/27/17

Ogłoszenie

-

- -

-

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

TEIR/ZC/20/17

TEIR-ZC-20-17

Załącznik Nr 1 do zapytania

Szczegółowy formularz cenowy

Wyjaśnienie 1

19.09.2017 ZC/20/2017

-