Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Dostawa rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów sieci cieplnych.

TEIR/PU/08/18

Ogłoszenie TEIR/PU/08/2018

SIWZ TEIR/PU/08/18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-

- -

-

Dostawa plotera HP DesignJet T1700 dr 44-in Printer (W6B56A) z dwoma podajnikami papieru wraz z instalacją plotera i szkoleniem w zakresie obsługi.

TEIR/ZC/10/18

SIWZ TEIR-ZC-10-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

-
- -

-

Wymiana zasobników pyłów pod cyklonami instalacji odpylania spalin za kotłem WR-25 ( K-3) zainstalowanym w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

TEIR/ZC/02/18

SIWZ-TEIR_ZC_02-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
- -

postępowanie

unieważnione

Dostawa spawarki Casto TIG 3011 DC wyposażonej w palnik TIG G 220 UD/D chłodzony gazem wraz z przewodem masowym o dł. 8 m.

TEIR/ZC/09/18

SIWZ TEIR-ZC-09-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

-
15.03.2018r ZC-09-18R

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej