Loading color scheme

Przetargi

TEIR/PU/05/2022

Wykonanie zabudowy instalacji wody wodociągowej Ø110 z sieci miejskiej zasilającej zbiorniki retencyjne 2 x 150m3 w celach przeciwpożarowych na terenie Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/07/2022

Dostawa i montaż napędów w komorze ciepłowniczej przy ZBR CC190K zlokalizowanej przy al. Piłsudskiego w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/06/2022

Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji wolnej kubatury w Stacji Uzdatniania Wody z przeznaczeniem na pomieszczenie do prowadzenia prób laboratoryjnych w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży, na podstawie projektu budowlanego.

Więcej