Loading color scheme

Przetargi

TEIR/ZC/03/2019

Dostawa jednego  urządzenia ( zestawu pompowego) do chemicznego płukania płytowych wymienników ciepła.

Więcej

TEIR/PU/01A/2019

Dostawa i montaż rur i elementów preizolowanych oraz przebudowa odcinka sieci cieplnej magistralnej wysokich parametrów przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/02/2019

Dostawa rur i elementów preizolowanych jako kompletnych ciągów sieci cieplnych oraz wykonanie usługi mufowania.

Więcej

TEIR/ZC/01/2019

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków: w budynku głównym Ciepłowni Miejskiej, w laboratorium wraz z zapleczem dla elektryków, w budynku warsztatu mechanicznego, w budynku transportu oraz w budynku zaopatrzenia.

Więcej

TEIR/ZC/02/2019

Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą,  budową sieci ciepłowniczych oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi miejskiej sieci cieplnej na terenie miasta Łomża, w różnych okresach czasowych i zakresie rzeczowym, wynikającym z  określonych potrzeb Zamawiającego.

Więcej

TEIR/PU/01/2019

Dostawa i montaż rur i elementów preizolowanych oraz przebudowa odcinka sieci cieplnej magistralnej wysokich parametrów przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/03/2018

Realizacja prac projektowych i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa” w ramach Działania 1.1 POIiŚ 2014-2020.

Więcej

TEIR/PU/11/2018

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”

Więcej

TEIR/PU/05/2018

Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

Więcej