Dostawa rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów sieci cieplnych.

TEIR/PU/19/17

Ogłoszenie PU-19-17

SIWZ TEIR-PU-19-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie 1

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

14.06.2017 PU/19/17R

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej