Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dostawa 40 szt. przetworników ciśnienia do zastosowań przemysłowych oraz 15 szt. zasilaczy do przetworników (do remontowanych węzłów cieplnych).

TEIR/ZC/14/17

SIWZ TEIR-ZC-14-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

-

19.06.2017 ZC/14/17R

-