Dostawa dwóch kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych do zamontowania w budynkach wielorodzinnych przy ul. Szmaragdowej 8 i ul. Polowej 51B w Łomży

TEIR/PU/20/17

Ogłoszenie TEIR-PU-20-17

SIWZ TEIR-PU-20-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-

07.07.2017r. PU/20/17R

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej