Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dostawa zapór drogowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 2000×1000mm z umieszczonym logo MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

TEIR/ZC/01/18

SIWZ TEIR-ZC-01-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-
01-02-2018 ZC-01-18R

-