Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa I - Mini koparki gąsienicowej wraz z młotem hydraulicznym min 190kg + płyta adaptacyjna do oferowanej mini koparki z wyposażeniem: szpic -2 szt., przecinak- 2 szt., Dostawa II - Przyczepki do transportu mini koparki - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej