Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych 2xDn500/710mm, 2xDn300/500mm do budowy i przebudowy wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży - w ramach POIiŚ - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej