Loading color scheme

TEIR/PU/02/2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowowy”

 

Ogłoszenie o Zamówieniu

TOM I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Załącznik Nr 1 do IDW

Załącznik Nr 2 do IDW

Załącznik Nr 3 do IDW

Załącznik Nr 4 do IDW

Załącznik Nr 5 do IDW

Załącznik Nr 6 do IDW

Załącznik Nr 7 do IDW

Załącznik Nr 8 do IDW

Załącznik Nr 9 do IDW

Link do dokumentacji zdjęciowej i filmowej terenu Inwestycji

TOM II - Warunki umowy (WU)

TOM III - PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

Załącznik Nr 1 do PFU 

Załącznik Nr 2.1 do PFU 

Załącznik Nr 2.2 do PFU

Załącznik Nr 2.3 do PFU 

Załącznik Nr 2.4 do PFU  

Załącznik Nr 2.5 do PFU 

 Załącznik Nr 2.6 do PFU

 Załącznik Nr E1 do PFU 

 Załącznik Nr E2 do PFU

Dokumetacja powykonawcza - Konstrukcja Podajnika Biomasy

Dokumentacja powykonawcza - Budynek ruchomej podłogi (Architektura)

Proj. Bud. Etap II Technologia

Proj. Bud. Etap II Sanitarka, Elektryka, Obl. Konstrukcyjne

Proj. Bud. Etap II Architektura, Konstrukcja

 

 Zmiana SIWZ nr 1

Sprostowanie Ogłoszenia o Zamówieniu

 

Sprostowanie Ogłoszenia o Zamówieniu nr 2

Wyjaśnienia nr 2

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 6 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 7 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 8 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 9 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 10 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 11 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 12 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 13 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 14 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 15 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 16 do Wyjaśnień nr 2

Załącznik nr 17 do Wyjaśnień nr 2

 

Sprostowanie Ogłoszenia o Zamówieniu nr 3

Wyjaśnienia nr 3

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 3

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 3

Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 3

Wyjaśnienia nr 4

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 4

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 4

Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 4

Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 4

Wyjaśnienia nr 5

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 5

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 5

 

Wyjaśnienia nr 6

Sprostowanie Ogłoszenia o Zamówieniu nr 4

 

Wyjaśnienia nr 7

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej