Loading color scheme

Przetargi

TEIR/PU/10/2019

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej  oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Więcej

TEIR/PU/08A/2019

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej  oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Więcej

TEIR/PU/08/2019

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej  oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Więcej

TEIR/PU/09/2019

Dostawa i montaż napędów w komorze ciepłowniczej OO 030K zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Więcej

TEIR/PU/03/2018

Realizacja prac projektowych i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa” w ramach Działania 1.1 POIiŚ 2014-2020.

Więcej

TEIR/PU/11/2018

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”

Więcej

TEIR/PU/05/2018

Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

Więcej

TEIR/PU/25/2017

Opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”

Więcej