Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą, budową sieci ciepłowniczych oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi na terenie miasta Łomża.

TEIR/ZC/03A/18

Ogłoszenie_ZC-03A-18

SIWZ-TEIR_ZC-03A-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego

Wyjaśnienie 1

Zmieniony załącznik Nr 1A

 

23.02.2018 ZC-03A-18R

-

 

wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych

Wymiana zasobników pyłów pod cyklonami instalacji odpylania spalin za kotłem WR-25 ( K-3) zainstalowanym w Ciepłowni Miejskiej w Łomży - przetarg ponowiony.

TEIR/ZC/02A/18

SIWZ_TEIR_ZC_02A_18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
28.02.2018 ZC-02A-18R

-

Dostawa spawarki Casto TIG 3011 DC wyposażonej w palnik TIG G 220 UD/D chłodzony gazem wraz z przewodem masowym o dł. 8 m.

TEIR/ZC/09/18

SIWZ TEIR-ZC-09-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

-
15.03.2018r ZC-09-18R

-

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu (śrubunkowe).

TEIR/ZC/04/18

SIWZ TEIR-ZC-04-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
08-02-2018 ZC-04-18R

-

Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą, budową sieci ciepłowniczych oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi na terenie miasta Łomża

TEIR/ZC/03/18

SIWZ-TEIR_ZC-03-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego

-
30.01.2018 brak ofert

-

 

wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych

Dostawa zapór drogowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 2000×1000mm z umieszczonym logo MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

TEIR/ZC/01/18

SIWZ TEIR-ZC-01-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

-
01-02-2018 ZC-01-18R

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej