Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu - ponowione zapytanie o cenę.

TEIR/ZC/03A/17

SIWZ TEIR-ZC-03A-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

01.02.2017r ZC/03A/17R

-

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu.

TEIR/ZC/03/17

SIWZ TEIR-ZC-03-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

- -

brak ofert