Nr. zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zapytania i wyjaśnienia Data ogłoszenia wyników Treść ogłoszenia wyników Uwagi

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu - ponowione zapytanie o cenę.

TEIR/ZC/03A/17

SIWZ TEIR-ZC-03A-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

01.02.2017r ZC/03A/17R

-

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu - ponowione zapytanie o cenę. (2)

TEIR/ZC/03A/17

SIWZ TEIR-ZC-03A-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

01.02.2017r ZC/03A/17R

-

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu.

TEIR/ZC/03/17

SIWZ TEIR-ZC-03-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

- -

brak ofert

Sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych niezbędnych przy realizacji robót wykonywanych przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży w 2017 roku.

TEIR/ZC/32/16

SIWZ TEIR-ZC-32-16

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-

05.12.2016r ZC/32/16R

-