Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Łomża pośród miast z tańszym ogrzewaniem

Dziennik Rzeczpospolita (7 sierpnia 2014) w dziale Ekonomia i Rynek przeanalizował nowe taryfy dla ciepła zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Zwykle są one wyższe niż dotychczasowe. W miastach takich jak: Bielsko Biała, Gdańsk, Gdynia, Chorzów , Żory, Szydłowiec, Zielona Góra stawki zostały podwyższone o więcej niż 5%.

taryfy 01

Łomża znalazła się wśród  miast, gdzie ciepło stanieje. W grupie tej znalazły się również: Koszalin, Ełk, Lipno. W tej samej publikacji Bogusław Regulski – Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zwraca uwagę, że w przyszłości będzie drożej. Wśród przyczyn wymienia konieczność przeprowadzenia przez przedsiębiorstwa ciepłownicze kosztownych inwestycji dla sprostania wymogom ochrony środowiska oraz coraz wyższe koszty związane z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

         MPEC Sp. z o.o. w Łomży nową, niższą taryfę dla ciepła wprowadził do stosowania od 1 sierpnia 2014 roku. Na najbliższych 12 miesięcy, do 31 lipca 2015 roku, oznacza to obniżenie średniorocznej taryfowej ceny energii cieplnej o 1,4 procent w stosunku do obecnie obowiązującej.

         Cena ta mogłaby być jeszcze trochę niższa, gdyby nie dwa nowe rodzaje kosztów (niezależnych od przedsiębiorstwa), które musiały zostać uwzględnione w zatwierdzonej Taryfie. Dotyczy to kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz uzyskania świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej. W sumie stanowią one wydatek rzędu 700 tys. złotych, który został wliczony w ceny i stawki opłat w Taryfie.

        Niestety, w kolejnych latach i taryfach koszt związany z zakupem uprawnień do emisji CO2 będzie coraz wyższy, gdyż sukcesywnie będzie zmniejszana ich pula przyznawana nieodpłatnie takim przedsiębiorstwom jak łomżyński MPEC. W roku 2021 bezpłatnych nie będzie już w ogóle. Innymi słowy, od tej daty za emisję dwutlenku węgla, trzeba będzie ponosić pełne koszty wynikające z kupowania uprawnień na wolnym rynku (giełdzie). W przypadku łomżyńskiego MPEC emisja wynosi średnio ok. 70 tys. ton CO2 rocznie, a aktualna cena uprawnień na giełdach wynosi ok. 6 euro/tonę.