A02. Zyskowność ciepłownictwa bliska zeru

Zyskowność ciepłownictwa bliska zeru