A03.Ciepłownictwo 2011 - ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych na bazie danych członków IGCP za rok 2011

TYTUŁ PUBLIKACJI ŹRÓDŁO
Ciepłownictwo 2011- ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych na bazie danych członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie za rok 2011 http://www.igcp.org.pl/?q=system/files/Cieplownictwo_2001_BR.pdf