Wartość ciepła - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Cena

Ciepło z MPEC -  taniej niż Ci się wydaje

 

Statystyczny Polak wydaje więcej na rozmowy telefoniczne i internet, paliwo, rekreację i kulturę niż na ogrzewanie domu.   

Na wydatki związane z ogrzewaniem mieszkań i wody narzeka większość Polaków. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości nie obciążają one domowych budżetów aż w takim stopniu, jak to odczuwamy, o ile korzystamy z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Stanowią one wtedy zaledwie ok. 4% wszystkich miesięcznych wydatków na 1 osobę w przeciętnym gospodarstwie domowym. To o wiele mniej, niż płacimy np. za usługi telekomunikacyjne, transport czy wydajemy na rekreację i kulturę.

            Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (za lata 2009 – 2014), przeciętna rodzina żyjąca w dużych i średnich miastach, składała się z (2,8 osób – statystycznie) i posiadała mieszkanie o powierzchni ok. 73 m2. Miesięczne nominalne wydatki na jedną osobę wynosiły w takiej rodzinie 957 zł w roku 2009 oraz w roku 2010 – 991 zł, w roku 2011 – 1015 zł, w 2012 – 1051 zł, w 2013 – 1062 zł, a w 2014 – 1079 zł.  Z  danych MPEC (wynik średnioważony obejmujący największych odbiorców ciepła; ŁSM, SM PERSPEKTYWA, MPGKiM) wynika, że średni miesięczny koszt ogrzewania (w rozliczeniu z MPEC) w takim statystycznym mieszkaniu wyniósł w Łomży ok. 114,5 zł w 2009 roku, 127,3 zł w roku 2010,  113,3 zł w 2011 roku i 126,2 zł w 2012 roku, 122,6 zł w 2013 roku i 114,7 zł w 2014 roku.  W przeliczeniu na  1 osobę wypada średni nominalny wydatek na ogrzewanie w kwotach: rok 2009 – 40,9 zł (4,3%), rok 2010 – 45,5 zł (4,6%), rok 2011 – 40,5 zł ( 4%), rok 2012 – 45,1 zł (4,3%), rok 2013 – 43,8 ( 4,1%), rok 2014 – 41 zł (3,8%). O wiele więcej wydajemy miesięcznie przykładowo na transport (paliwo, bilety) – 92 zł w 2009 r., ( 2010 – 95 zł, 2011 – 97 zł, 2012 – 103 zł, 2013 – 102 zł, 2014 – 99 zł) co stanowi 9,7 % w 2009 roku i odpowiednio (2010 - 9,6%, 2011 – 9,6%, 2012 - 9,8%, 2013 – 9,6%, 2014 – 9,2%) wszystkich wydatków. Na rekreację i kulturę oraz Internet (do 2012 roku) przeznaczyliśmy średnio 76 zł miesięcznie w 2009 roku  ( 2010 – 79 zł, 2011 – 82 zł, 2012 – 86 zł, 2013 – 69 zł, 2014 – 70 zł), a na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz na internet (od 2013 roku) – 43 zł w roku 2009  (2010 – 53 zł, 2011 – 43 zł, 2012 – 42 zł, 2013 – 55 zł, 2014 – 54 zł). Odzież i obuwie, a także przeciętne wydatki związane ze zdrowiem również kosztują nas więcej niż ogrzewanie mieszkania.

mpec cem 05 struktura wydatkow

W powyższej publikacji wykorzystano materiał pochodzący z portalu Ciepło Systemowe.