OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. zatrudni Głównego Księgowego.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
 • Monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce  rachunkowości Spółki,
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi,
 • Organizacja pracy Działu Księgowości i współpraca z przełożonymi z innymi działami Spółki.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach,
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń z ZUS,
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów i funduszy unijnych,
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań,
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (Word, Excel),
 • Elastyczność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą pracę, dającą szansę rozwoju, podnoszenia kwalifikacji,
 • Pakiet medyczny dla pracownika,
 • Premia roczna oraz inne benefity,
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z ofertą pracy na adres e-mail spółki: sekretariat@mpec.lom.pl.

 Aplikacja powinna zawierać klauzulę o poufności danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Skip to content