Działanie 9.2.

Projekt: ,, Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” realizowany jest w ramach:

Priorytet IX               –Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.2             –Efektywna dystrybucja energii

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie ilości  zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, a także poprawa zarządzania środowiskiem poprzez modernizację sieci ciepłowniczej.

Planowany efekt ekologiczny (Wskaźniki rezultatu bezpośredniego)

  • Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu32 001,69[GJ/rok]
  • Uniknięta emisja CO2  związana z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu16,74 tys.ton
  •  
  • Planowany efekt rzeczowy (wskaźniki produktu)
  • Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej 11,1km
  • Liczba zamontowanych węzłów cieplnych 33 sztuk.
  • Koszt całkowity zadania to 24 945 167,74 PLN w tym koszty kwalifikowalne

– 15 674 995,86 PLN.

Udział dofinansowania projektu ze środków POIiŚ – 13 323 746,48 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu przewiduje się na dzień 30.09.2015 r.

Skip to content