USŁUGI LABORATORYJNE

Dział Ochrony Środowiska MPEC Sp. z o.o. w Łomży realizujący zadania na rzecz ochrony środowiska jako całości - wielopłaszczyznowo - prowadzi w ramach działalności statutowej badania laboratoryjne.

Zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników, legitymujący się długoletnim doświadczeniem zawodowym oraz dobre warunki lokalowe i wyposażenie laboratorium w wysokiej jakości, specjalistyczne urządzenia pozwalają na wykonywanie różnego rodzaju analiz przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne Spółki, ale również na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje oznaczenia w zakresie:

paliw:

  • badanie paliwa stałego (ekogroszek, węgiel kamienny, biomasa) pod kątem określenia klasy paliwa
  • oznaczenie części palnych w odpadach paleniskowych

wody:

  • badania fizykochemiczne wody surowej i technologicznej
  • dobór parametrów i przeprowadzenie procesu płukania chemicznego wymienników rurowych typu JAD

Laboratorium nie posiada akredytacji, jednak umiejętności pracowników, np. w zakresie poboru i właściwego przygotowania prób węgla do badań energetycznych czy oznaczanie siarki w paliwie, zdobyte poprzez  długoletnią  praktykę w wykonywaniu tego typu  usług laboratoryjnych, jak również wiedza  zespołu przekładają się na wysoką skuteczność , w tym finansową, w rozliczeniach reklamacyjnych zamawianych paliw, zarówno tych pozyskiwanych na potrzeby instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży, jak również dla klientów zewnętrznych, zlecających MPEC swoje badania.

Szczegółowych informacji na temat wykonania analiz laboratoryjnych udziela Danuta Fronczek – Kierownik Działu Ochrony Środowiska

Badania wykonywane są w Laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Łomży, ul. Ciepła 16

Skip to content