DLACZEGO WARTO?

Wszystkim z Państwa ceniącym czas, komfort, ekologię, bezpieczeństwo oferujemy najbardziej przyjazny sposób na ogrzewanie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dostarcza energię cieplną dla 75% Łomży i ogrzewa ok. 85% powierzchni mieszkalnej. Odbiorcami ciepła są: spółdzielnie mieszkaniowe, MPGKiM, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, instytucje publiczne, przemysł i rzemiosło.

Sieć ciepłownicza to ponad 76km rurociągów ciepłowniczych wysoko- parametrowych, w tym ponad 76% rurociągów wykonanych jest w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Przetworzenie wysokich parametrów nośnika ciepła na takie jakie są w instalacjach odbiorczych zachodzi w ponad 800 węzłach cieplnych. Zdecydowana większość z nich to nowoczesne urządzenia wyposażone w najwyższej klasy automatykę.

Nowoczesność

 • Praca Ciepłowni Miejskiej jest na bieżąco kontrolowana systemem komputerowym.
 • Praca węzłów cieplnych znajduje się pod stałą kontrolą systemu monitoringu, który śledzi i steruje parametrami poszczególnych urządzeń. Zmiana temperatury zewnętrznej automatycznie przekłada się na zmianę parametrów pracy węzła. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków klimatycznych w ogrzewanych pomieszczeniach i minimalizacja kosztów ciepła.
 • System telemetrii i łączność radiowa.
 • Sieci cieplne w technologii rur preizolowanych.

Ekonomia

 • Prawie trzykrotnie niższe koszty niż przy ogrzewaniu olejowym.
 • Oszczędność powierzchni użytkowej – dla domu jednorodzinnego to dodatkowe ok. 6m2 powierzchni.

Komfort

 • Indywidualne dostosowanie parametrów pracy węzłów do potrzeb i wymagań każdego z odbiorców.
 • Bezobsługowa, cicha praca urządzeń.
 • Dyskretny odczyt liczników

Ekologia

 • Skład spalin powstających w procesie spalania paliwa monitorowany jest za pomocą systemu ciągłego pomiaru emisji spalin.
 • Urządzenia odpylające o wysokiej sprawności w układach dwu i trójstopniowych.

Bezpieczeństwo

 • Pewność i niezawodność dostaw.
 • Brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem lub wybuchem.
 • Pogotowie ciepłownicze 24h.

Jak przyłączyć się do sieci miejskiej?

Sprawdź co należy zrobić, aby dołączyć do odbiorców ciepła miejskiej sieci MPEC w Łomży

Skip to content