E-FAKTURA

Obecnie MPEC Sp. z o.o. w Łomży wysyła drogą elektroniczną ponad 30% faktur za energię cieplną.

E-faktura

Każdy odbiorca dotychczas posługujący się wersję papierową dokumentu rozliczeniowego, może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie tego dokumentu na wersję elektroniczną. Wystarczy złożyć w MPEC Sp. z o.o. w Łomży stosowne oświadczenie  (do pobrania tutaj).  E-faktura, to  dokument elektroniczny mający cechy faktury. Za pomocą e-faktury można rozliczać się tak samo jak przy użyciu faktury tradycyjnej, papierowej.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 roku (sygn. I FSK 1444/09) faktura przesłana w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana u odbiorcy nadal może być traktowana jako faktura tradycyjna i nie musi spełniać wymagań dla faktury elektronicznej.

Stosowanie e-faktury ma wiele zalet:

  • oszczędność – w porównaniu z tradycyjną fakturą odpadają koszty przesyłki pocztowej,
  • terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki – w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko niedostarczenia faktury,
  • wygoda przechowywania – faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca co faktura papierowa, poza tym można ją przejrzeć w dowolnej chwili.

Podstawowym warunkiem stosowania faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie wcześniejszej akceptacji od kontrahentów. Wystawianie i przesyłanie e-faktur można rozpocząć następnego dnia po dokonaniu akceptacji przez Odbiorcę. Z akceptacją e-faktur ściśle wiąże się też utrata prawa do ich wystawiania. MPEC Sp. z o.o. w Łomży traci prawo do stosowania faktur elektronicznych (w przypadku cofnięcia akceptacji przez Odbiorcę faktury) od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Odbiorcy o wycofaniu akceptacji.

Faktury elektroniczne można korygować i wystawiać ich duplikaty. Powinny mieć one co do zasady formę elektroniczną. Wyjątkowo w przypadku przeszkód formalnych lub technicznych, uniemożliwiających wystawienie i wysłanie tych dokumentów w formie elektronicznej, dopuszcza się wystawienie dokumentu papierowego (na przykład gdy Odbiorca cofnie akceptację).

Adres konta e-mail z którego będziemy wysyłać faktury to: faktury@mpec.lom.pl. Adres ten służy tylko i wyłącznie do wysyłania faktur przez nasze przedsiębiorstwo, zaś adres do korespondencji elektronicznej pozostaje bez zmian tj. sekretariat@mpec.lom.pl.

Zachęcamy naszych Odbiorców do korzystania z tej nowoczesnej formy dokumentu rozliczeniowego.

Wystarczy wypełnić poniższy załącznik i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mpec.lom.pl

Załączniki

oświadczenie o przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formie .doc

oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną w formie .pdf

 

Skip to content