Autor: es

TEIR/ZC/06/2024

Wykonanie remontu dachu polegającym na wymianie pokrycia z papy termozgrzewalnej (odtworzenie stanu istniejącego) oraz wykonaniu obróbek blacharskich na budynku magazynu z rampą zlokalizowanego na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży, ul. Ciepła 16

TEIR/PU/01/2024

Remont sklepienia pośredniego oraz obmurza ścian bocznych powyżej sklepienia kotła  K6 w Ciepłowni Miejskiej w Łomży z kształtek ceramicznych andaluzytowych powierzonych przez Zamawiającego.

Skip to content