Autor: es

TEIR/PU/01/2024

Remont sklepienia pośredniego oraz obmurza ścian bocznych powyżej sklepienia kotła  K6 w Ciepłowni Miejskiej w Łomży z kształtek ceramicznych andaluzytowych powierzonych przez Zamawiającego.

Skip to content