Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z treścią oświadczenia Pana Tadeusza Zaremby z dnia 8 marca 2024r. pt. „No i kto za to płaci? Otwórz oczy i pilnuj portfela”, który został opublikowany na portalu www.4lomza.pl w zakładce OPINIE, spółka MPEC w Łomży Sp. z o.o. oświadcza co następuje:

 1. Opublikowane stanowisko Pana Tadeusza Zaremby żadną miarą nie odpowiada rzeczywistej sytuacji w branży ciepłowniczej, w której znajduje się spółka MPEC w Łomży Sp. z o.o. i zawiera w swojej treści szereg nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd informacji co do pozycji spółki w regionie, wysokości ceny ciepła oraz cen zakupu paliwa do produkcji ciepła.
 1. Pan Zaremba oblicza wzrost cen ciepła i za cenę bazową z 2019 roku przyjmuje 62,61 zł/GJ. Ustala cenę ciepła w 2024 roku na 111,44 zł/GJ. Pan Zaremba celowo wprowadza czytelników swojego wywodu w błąd zawyżając wzrost o 100% popełniając matematyczny błąd. Z wyliczeń podanych przez Pana Zarembę wynika, że jest to 178 %, a powinno być 78%.
 1. Cytat: „Aktualnie węgiel jest tańszy niż przed wojną w Ukrainie” to kolejna nieprawda jaką posługuje się Pan Zaremba. Obecna cena węgla to ok 600 zł/tonę, a przed wojną wynosiła ok 300zł/tonę. (źródło danych: https://polskirynekwegla.pl/indeks-pscmi-2)

 2. Pan Zaremba porównuje MPEC w Łomży Sp. z o.o. do ciepłowni w Kolnie. Przy czym zapomina, że ciepłownia w Kolnie nie ponosi opłat za emisję CO2 (ETS). Czy można porównywać się do kogoś, kto ponosi dwukrotnie mniejsze koszty związane z tym samym paliwem? MPEC w Łomży sp. z o.o. do każdej zakupionej tony węgla ponosi koszt 2 uprawnień EUA o wartości dochodzącej nawet do 800 zł/tonę. Czyli Spółka nie ponosi tylko kosztów np. 1 tony węgla w wysokości 600 zł/t tylko 600+800 = 1400 zł/tonę węgla.
  Dlatego porównanie cen MPEC w Łomży sp. z o.o. do Kolna jest niezasadne. Należy jednak zwrócić uwagę, że ceny ciepła w Kolnie w czasie kryzysu energetycznego były ok. 2 razy wyższe niż w Łomży co przedstawia poniższa tabela.
cena ciepła MPEC Łomża (od 09.2022r.)cena ciepła Kolno (od 12.2022r.)
69,28 zł/GJ118,75 zł/GJ
 1. Ceny ciepła w Zambrowie są nadal wyższe niż w Łomży.
cena ciepła MPEC Łomża (obecnie)cena ciepła Zambrów (obecnie)
59,62 zł/GJ (z upustem 8%)104,43 zł/GJ
 1. MPEC w Łomży sp. z o.o. miał w czasie kryzysu tak niskie ceny dla miasta, że nie korzystał z tarcz rządowych. Cena ciepła była niższa o ok. 20 % w Łomży od tej, do której dopłacał Rząd Polski spółkom ciepłowniczym, które dokonały drastycznych wzrostów cen.
 1. MPEC w Łomży sp z o.o. w 2023 roku miał obowiązek ustawowy do wpłacenia ok 7 mln zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na tzw. Fundusz rekompensat, z którego między innymi Rząd Polski dopłacał spółkom takim jak np. te w Zambrowie i w Kolnie do cen ciepła w ramach rekompensat.
 1. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Łomży zaoszczędzili z tytułu spalania biomasy w Łomży ok 58 mln zł.

 2. W związku z zaistniałą sytuacją, a także mając na względzie wcześniejsze wystąpienia Pana Tadeusza Zaremby na łamach portalu www.4lomza.pl, MPEC w Łomży sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie  przyzwalała na permanentne wprowadzanie adresatów wystąpień Pana Zaremby oraz czytelników portalu www.4lomza.pl w błąd co do rzeczywistej sytuacji gospodarczo-finansowej spółki, w związku z czym zapowiada podjęcie kroków prawnych celem ostatecznego zakończenia istniejącego procederu.

PREZES ZARZĄDU
Radosław Żegalski

Skip to content