Autor: admin

Opłaty na ciepło w liczbach

W związku z pytaniami kierowanymi do nas przez naszych odbiorców ciepła jak i też ze strony Radnych miasta, poniżej zamieszczamy garść informacji na temat opłat za energię cieplną oraz przedstawiamy porównanie poszczególnych składników tych opłat na tle danych krajowych. Średnioroczna wartość 1GJ energii cieplnej dostarczonej do odbiorców ciepła to koszty związane z produkcją ciepła oraz […]

Komunikat do mieszkańców Łomży

Szanowni Mieszkańcy Łomży, korzystający z ciepła systemowego, Ostatnie publiczne wypowiedzi Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych w Łomży i Pani Dyrektor MPGKiM, opublikowane w artykule z dnia 23.11.2023 roku pt. „Pomóżcie ludziom obniżyć rachunki za ogrzewanie”, wymagają wyjaśnienia kluczowych kwestii. Z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że od września 2022 roku do września 2024 roku ceny za ciepło pozostają na […]

Komunikat do Mieszkańców Łomży.

Szanowni Mieszkańcy Łomży, korzystający z ciepła systemowego dostarczanego przez MPEC, Chciałbym zwrócić się do Państwa w kontekście opublikowanego na jednym z lokalnych portali internetowych dokumentu, który został podpisany przez zarządy trzech spółdzielni mieszkaniowych z Łomży oraz Panią Dyrektor MPGKiM. Moim zdaniem ten dokument, w pewien sposób przypominający pakt, jest skierowany przeciwko ujawnianiu prawdy i ma […]

Skip to content