Instalacja OZE – kocioł wodny (K-6)

W roku 2019 Spółka przystąpiła do rozbudowy instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o nowe źródło wytwarzania ciepła (OZE) z wykorzystaniem biomasy (zrębka drzewna).

Na potrzeby instalacji została zaadoptowana część hali kotłów w Budynku Głównym Ciepłowni, w szeregu za istniejącymi kotłami węglowymi; w miejscu wskazanym na zdjęciu powyżej. Przygotowanie wymagało likwidacji stropów i częściowego zdjęcia dachu do wstawienia urządzeń instalacji:

Główne elementy Inwestycji umiejscowione w hali to:

Kocioł 1

1) Kocioł wodny o mocy 12,5 MW wraz z urządzeniami współpracującymi

 • Typ – VHB-12,5
 • Moc znamionowa – 12,5MW
 • Pojemność wodna – 52,10 m3
 • Ciśnienie robocze – 11 bar
Palenisko 3

2) Palenisko do spalania paliwa biomasowego

 • Typ – JSC
 • Moc w paliwie – 14 MW
 • Temp. spalin – 950-1050oC
 • Obciążenie cieplne rusztu ≤ 450 kW/m2
Ekonomizer 1

3) Ekonomizer Kondensacyjny (odzysk ciepła z kondensacji spalin)

 • Typ – CEB 3000
 • Moc nominalna – 2,4 MW
 • Ciśnienie robocze – 5,5 bar

Pozostałe elementy instalacji to zlokalizowane na zewnątrz:

DCIM100MEDIADJI_0536.JPG

a) plac magazynowy biomasy o powierzchni 1 960,5 m2

Obraz6

b) Budynek ruchomej podłogi (układ podawania paliwa)

Obraz7

c) układ odpylający ( filtr elektrostatyczny)

Komin

d) komin wolnostojący o wysokości ok. 30 m i średnicy 1,2 m

inwestycja 1 dofinansowanie

Źródło finansowania

Przedsięwzięcie  uzyskało wsparcie finansowe z NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Schemat napaliwiania kotła

Paliwo biomasowe, dostarczane jest do Ciepłowni transportem samochodowym  i gromadzone na odrębnym placu magazynowym. Stąd za pomocą, ładowarki, biomasa trafia na ruchomą podłogę stanowiącą pierwszy element układu dostarczania paliwa do paleniska. Następnie układem taśmociągów kierowana jest do zasobnika znajdującego się nad paleniskiem, aby następnie trafić na jego ruszt. Wytworzone spaliny w komorze spalania o temperaturze ok. 950 OC przepływają izolowanymi kanałami spalin do kotła wodnego, gdzie tracą energię cieplną na ogrzanie krążącej w płaszczu kotłowym wody. Schłodzone do temperatury ok. 180 OC docierają  do elektrofiltra, w którym następuje oczyszczanie ich z zanieczyszczeń pyłowych do stężenia na wymaganym poziomie ≤ 30 mg/Nm3 (dla  tlenu odniesienia  6%). Ciąg spalin zapewnia wentylator wyciągowy, który kieruje spaliny do ekonomizera celem dodatkowego odzysku ciepła ze spalin. Schłodzone do temp. ok 45 oC, wyprowadzane są do atmosfery przez niezależny, stalowy  komin (emitor E2). Popioły z układu odpylania jak i odpady paleniskowe trafiają do kontenerów i dalej zagospodarowywane.

Wybudowana instalacja biomasowa ma za zadanie wytwarzanie energii cieplnej, z przeznaczeniem na ciepło użytkowe. Pracuje od 2020 r jako źródło podstawowe w sezonie grzewczym.

Rocznie jest w stanie wyprodukować około 300 000 GJ energii cieplnej przy zużyciu 33 000 ton biomasy o wartości opałowej  8 900 kJ/kg  przy wilgoci całkowitej 45 %.

GALERIA – ZDJĘCIA Z OKRESU BUDOWY INSTALACJI KOTŁA K-6

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

W dniu 21 marca 2019 r. przedstawiciele wykonawcy projektu – litewska firma UAB Enerstena z Kowna i pracownicy MPEC, w towarzystwie władz Miasta Łomża, wspólnie uczestniczyli w ceremonii wmurowaniu kamienia węgielnego w podwaliny realizowanej inwestycji pn.Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. 

W kapsule (tuba), został umieszczony akt erekcyjny – dokument, upamiętniający nasze przedsięwzięcie, na którym złożyli swoje podpisy wszyscy uczestnicy spotkania. Sam akt i  jego treść zostały przygotowane przez firmę Enerstena  w dwóch wersjach językowych litewskim i polskim. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa zdecydowali, aby w kapsule umieścić, dodatkowo:  logo firmy MPEC,  zdjęcia pamiątkowe z czasów przed okresem wybudowania instalacji biomasowej, pen -drive z informacjami o naszej ciepłowni, długopis, którym podpisywano dokument. Kapsułę wmurowano w fundamenty paleniska.

Budowa kolejnego kotła, tym razem wykorzystującego strumień paliwowy w postaci paliwa biomasowego to nowy rozdział w historii łomżyńskiego ciepłownictwa.

Obraz14
Obraz8
Obraz10
Skip to content