Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Widok na Szpital

O nas

Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, uruchomiona w 2000 roku, została wybudowana z przeznaczeniem na potrzeby grzewcze i technologiczne wyłącznie kompleksu szpitalnego.

Wyposażona w cztery źródła wytwarzania ciepła spala gaz miejski GZ-50 i jest to główny strumień paliwowy instalacji. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu  kotłów w palniki dwumedialne (na obu kotłach parowych i jednym wodnym) możliwe jest spalanie paliwa ciekłego, którym jest olej opałowy, i jest to drugi, poboczny strumień paliwowy stosowany w instalacji.

Kotłownia Szpitala,  element kompleksu szpitalnego, w której  rozmieszczone są urządzenia instalacji energetycznego spalania oraz stacja uzdatniania wody (SUW) na cele kotłowe,  zlokalizowane są również na działkach szpitala, obok ujęcia wgłębnego wody podziemnej.  Do kotłowni Szpitala doprowadzona jest sieć ciepłownicza MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Charakterystyka źródeł ciepła w kotłowni Szpitala:

Budynek kotłowni

Kotłownia szpitalna

Energia cieplna w postaci gorącej wody dostarczana jest  do budynków kompleksu Szpitala z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie i zaopatrywanie w ciepłą wodę użytkową, cele wentylacji i klimatyzacji  oraz w postaci pary dostarczane jest  do urządzeń w kuchni i wszystkich oddziałów szpitalnych na cele sterylizacji i dezynfekcji.

Łączna moc produkcyjna instalacji wynosi 14,8 MW.

Rodzaj spalanego paliwa nie wymaga stosowania procesów oczyszczania spalin i w związku z tym nie ma na obiekcie urządzeń odpylających i innych eliminujących emisje gazowe.

Hala kotłów - poziom palacza

Kotły parowe

Kotłownia szpitalna a ciepłownicza sieć miejska

Produkcja ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego

Wykorzystanie rezerw mocy

Ze względu na duże rezerwy mocy produkcyjnej w instalacji w stosunku do potrzeb Szpitala zostały przeprowadzone prace adaptacyjne w układzie technologicznym kotłowni pod kątem wprowadzania ciepła do miejskiej sieci magistralnej. Dostawa energii cieplnej do Szpitala pozostaje nadal priorytetem.

Zabieg adaptacyjny polegał na wstawieniu dodatkowych króćców Dn 300 w istniejące sprzęgło hydrauliczne, montażu dwóch wymienników sieciowych o mocy 5,75 MW każdy i wykonaniu połączeń rurowych wraz z montażem układów pomiarowych.

Sprzęgło hydrauliczne służy do wyrównywania i stabilizacji ciśnienia w układzie instalacji c.o. z instalacjami wentylacji i klimatyzacji. Jest to stały zbiornik ciśnieniowy, który oddziela hydraulicznie obieg kotła od obiegów grzewczych i pozwala zachować wymagane przepływy zarówno w kotle, jak i w obiegach grzewczych.

Sterowanie układem

Sterowanie układem cieplnym odbywa się zdalnie, z poziomu dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej w Łomży, za pomocą programowalnego sterownika zintegrowanego z programem SCADA Citect 7.50. nadzorującym prace instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży. Pobór ciepła z instalacji kotłowni gazowej jest wizualizowany w formie schematu synoptycznego kotłowni gazowej na komputerach zlokalizowanych w dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej w Łomży i Pogotowia Ciepłowniczego.

Przykładowy stan pracy układu obrazuje zrzut z ekranu zamieszczony poniżej.

Przykład pracy układu

Priorytetem MPEC Sp. z o. o. w Łomży jest produkcja energii cieplnej z kotła biomasowego. W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej ciepło dostarczane z kotłowni gazowej Szpitala do sieci magistralnej jest wstrzymane. Ten stan przedstawia poniższy wykres (02.10.2021 r., przerwa od 11:50 do 17:50, średnia temp. zewnętrzna wyniosła 11,6 ºC)

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej
Skip to content