Przesyłanie i dystrybucja ciepła

O nas

Sieć ciepłownicza

Sieć cieplna miasta Łomża zasilana jest z jednego źródła ciepła. Sieć cieplna magistralna pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym.
Zakres średnic rurociągów: DN 25 ÷ DN 600.
Pojemność zładu miejskiej sieci cieplnej wynosi 6052 m3.
Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 82,198 km, w tym:

  • sieć magistralna  – 20,340 km
  • rozdzielcza – 32,895 km
  • przyłącza – 28,963 km

Sieć wykonana jest w technologii kanałowej oraz w technologii rur preizolowanych.
Sieć cieplna preizolowana o długości 64,852 km stanowi 78,9% całkowitej długości sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów.

sieciziol_lomza_Fo
394x394xwezel_basen.jpg.pagespeed.ic.z9V9P5qF4R

Węzły cieplne

W miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 915 węzłów cieplnych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 164 sztuk stanowią 18% wszystkich węzłów. Węzły ciepłownicze wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji zapewniające prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci, rozdzielanie nośnika energii cieplnej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców oraz zapewnienie parametrów pracy instalacji odbiorczych w celu dotrzymania standardów jakościowych i warunków umownych. Rejestracja ilości dostarczonego ciepła do węzłów cieplnych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.
Struktura własnościowa węzłów cieplnych przedstawia się następująco:

  • węzły cieplne własne – 471 szt.
  • w tym: węzły grupowe – 29 szt.
  • węzły cieplne obce – 444 szt.

Razem węzłów pracujących w systemie jest 915 szt.

(Stan na 30.06.2023 r.)

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej
Skip to content