Kategoria: Bez kategorii

Opłaty na ciepło w liczbach

W związku z pytaniami kierowanymi do nas przez naszych odbiorców ciepła jak i też ze strony Radnych miasta, poniżej zamieszczamy garść informacji na temat opłat za energię cieplną oraz przedstawiamy porównanie poszczególnych składników tych opłat na tle danych krajowych. Średnioroczna wartość 1GJ energii cieplnej dostarczonej do odbiorców ciepła to koszty związane z produkcją ciepła oraz […]

Komunikat do mieszkańców Łomży

Szanowni Mieszkańcy Łomży, korzystający z ciepła systemowego, Ostatnie publiczne wypowiedzi Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych w Łomży i Pani Dyrektor MPGKiM, opublikowane w artykule z dnia 23.11.2023 roku pt. „Pomóżcie ludziom obniżyć rachunki za ogrzewanie”, wymagają wyjaśnienia kluczowych kwestii. Z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że od września 2022 roku do września 2024 roku ceny za ciepło pozostają na […]

DNI OTWARTE CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W ŁOMŻY

Dni Otwarte w Ciepłowni Miejskiej w Łomży stały się już tradycją w naszym Przedsiębiorstwie i właśnie te kolejne odbyły się w dniach 23 i 24 października b.r. Ponad dwieście osób, uczniów z łomżyńskich szkół średnich wraz z opiekunami, miało sposobność odwiedzić ciepłownię przy ulicy Ciepłej 16. Zainteresowanie było bardzo duże. Uczestnicy wydarzenia, pod opieką nauczycieli [...]
Skip to content